دسته: هنر کاشی

کاشی کاری معرق و نقاشی روی کاشی توسط لیلی رضاییکاشی کاری معرق و نقاشی روی کاشی توسط لیلی رضایی

نمونه کارهای کاشی کاری معرق و نقاشی روی کاشی توسط لیلی رضایی:

لیلی رضایی هستم
کارشناس ارشد معماری
از سال ۹۴ با کاشی شکسته اشنا شدم و کار و پیش خانوم جعفری بصورت مبتدی یاد گرفتم و به صورت پیش رفته ادامه دادم نزد خانم دیگری و۴ ساله دائم دارم کار معرق کاشی رو کار میکنم
و ۷ ساله با نقاش هفت رنگ آشناشدم
و گالری کوچکی دارم که در اونجا مشغول به فعالیت هنری هستم 😊

نمونه کارها: